Forside Kurser Referencer Kontakt    
   


 

 

KRAP i anvendelse

Linda FotoJeg er ansat i Trivselsgruppen, som er et AKT tilbud,  på Egeskovskolen i Bjerringbro.
Der varetager jeg en bred vifte af opgaver indenfor Adfærd, Kontakt og Trivsel. Jeg har samarbejdsrelationer til mange elever, lærere, pædagoger, samt forældre. Ligeledes indgår jeg i et tværfagligt team med sundhedsplejeske og PPR psykolog.
I alle disse kontakter anvender jeg bevidst det jeg har lært på KRAP, om betydningen af relationer.

Jeg er i gang med en PD i psykologi/specialpædagogik på Via og KRAPkurset er en del af denne uddannelse.

Egeskovskolens personale har alle været på KRAP kursus i et helt skoleår, og dette er nu grundlaget for vores praksis, og for vores tilgang til børnene, forældrene og hinanden som kolleger.

Da jeg først stiftede kendskab med KRAP, tænkte jeg, at det passede som ”fod i hose” til min pædagogiske praksis. Det var en øjenåber, at stifte bekendskab med en tilgang, der fokuserer på det, der fungerer for barnet og på barnets ressoucer.  Det var en lettelse, ikke at fokusere på problemerne og det, der er svært, men derimod at tænke, at barnet gør det bedste det kan, i situationen.

KRAP har været meget inspirende i samarbejdet med forældrene. Det er lettere at møde forældrene, når udgangspunktet er anerkendende og ressourcefokuseret.

I min pædagogiske praksis anvender jeg mange konkrete metoder fra KRAP. Jeg har haft stor succes eksempelvis med belønningssystemer og udarbejdelse af kognitiv sagsformulering.

Linda Seidenfaden Højris

 

Fælles pædagogisk platform

Rolf Krake Skolen har gennemført et 27 timers kursus i KRAP for samtlige 72 medarbejdere: lærere, pædagoger, teknisk administrativ personale og ledere.

Kurset har været fremragende tilrettelagt af Lene Bro, og skolen har fået et nyt sprog og en fælles pædagogisk platform at tale og handle ud fra.
KRAP har fremmet kommunikationen mellem personalet og er en uvurderlig støtte i håndteringen af skolens pædagogiske udfordringer. KRAP har skabt forandringer, fordi vi gennem kurset har forandret vores tænkning og nu fokuserer på styrker frem for svagheder. KRAP har skabt en positiv kultur, som vi er enige om at fastholde, da det fremmer trivslen og glæden i arbejdet.

Et KRAP kursus med Lene Broe har mine varmeste anbefalinger.

Ruby Krarup, skoleleder

 

 

 

 

 

 

 

   
 

webdesign:luckypunk.dk